Microsoft

„NAJBOLJA ANTI-PIRACY KAMPANJA“ - Microsoft SMB Live marketing summit, Vašington 2016.

  • Antipiratska kampanja
  • Idejno rešenje
  • Grafički dizajn materijala za print i web
  • Dizajn i izrada POS materijala

© 2019 Stereo Studio. All Rights Reserved.
flag