Milenijum osiguranje

  • Rebranding
  • Korporativni dizajn – slogan i kompletna grafika
  • Offline i online oglašavanje
  • Dizajn štandova i organizacija nastupa na sajmovima
  • Društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn)

© 2019 Stereo Studio. All Rights Reserved.
flag